16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Medicin och kemikalier

    Förvara medicin och kemikalier utom barnens räckhåll. Även tvättmedel, sköljmedel och rengöringsmedel kan vara farligt och bör förvaras där barnen inte når dem. Om du misstänker att ditt barn fått i sig något giftigt - kontakta Giftinformationscentralen.