Pga. underhållsarbete under helgen är e-postutskick av försäkringshandlingar fördröjda. Dessa skickas därför ut först på måndag.

  • Montera fast spis och bokhyllor

    Montera ett tippskydd på spisen och förankra bokhyllor i väggen så att de inte kan välta över barnen.