• Tändstickor och tändare

    Se till att tändstickor och tändare är gömda så att barnen inte kan få tag på dem