• Bada i havet

    När du är på stranden bör du endast bada när förhållandena är bra och när du har sällskap. Håll barnen under uppsikt. När de badar bör de inte gå längre ut än att vattnet når dem till naveln.