• Säkerhetsutrustning

    Det är lag på att barn under 15 år använder hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. När de åker rullskridskor, kick-board och liknande bör de ha hjälm, knä- och handledsskydd. Se till att de har reflexer så att de syns i mörkret!