Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

  1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Tips och råd
  4. Gravid
  5. Sveriges mest omfattande skydd för förlossningsskador

Försäkring för födande kvinnor

2019 lanserade Moderna Försäkringar en förlossningsförsäkring som täcker eftervård för kvinnor som råkat ut för förlossningsskador, den första försäkringen i sitt slag. Vi är stolta över den då försäkringsbranschen systematiskt har undantagit förlossningsskador ur sina försäkringar. Vi hoppas att den ska bidra till att skapa jämställdhet på försäkringsmarknaden mellan män och kvinnor, och visa att en muskelskada är en muskelskada oavsett om den sitter i ett kvinnobäcken eller i en vadmuskel. 😊

Läs mer om vår försäkring Gravid Förlossning.

Utökat skydd för förlossningsskador i vår sjuk- och olycksfallsförsäkring

För att utöka möjlighet till skydd vid förlossningsskador, har vi även utökat vårt skydd för födande kvinnor och förlossningsskador i vår sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Syftet är återigen att visa att det visst går att försäkra kvinnokroppen och födslar. Att visa vår egen bransch att vi behöver sluta exkludera förlossningsskador ur våra försäkringar.

Vad gör en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring?

En privat sjuk- och olycksfallsförsäkring stöttar upp din vardagsekonomi så att du kan fokusera på vila och återhämtning om du skulle råka ut för ett olycksfall eller en ersättningsbar sjukdom. Från 1/5-2019 har vi på Moderna Försäkringar det mest omfattande skyddet för kvinnor som ska föda barn.

Här kan du läsa mer om: