Varför kan jag inte teckna Gravid Förlossning?

Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa är numera ett och samma bolag, och tillsammans heter vi Trygg-Hansa. Vi erbjuder från och med nu Trygg-Hansas gravidförsäkringar och där ingår inte Gravid Förlossning som räknas som en tilläggsförsäkring.