Ändras innehållet i min försäkring?

Ja, inför förnyelsen har vi gjort några ändringar. Vi har i möjligaste mån försökt att anpassa försäkringarna så att de ska motsvara de som du har i Moderna Försäkringar. Du får utförlig information om din försäkring, tillsammans med försäkringsbrevet, senast 30 dagar innan förnyelsen.

Observera att om du har en hund- eller kattförsäkring så sker inga förändringar i innehållet.