Hur fungerar Trygg-Hansas samlingsrabatt?

Här kan du läsa mer om hur samlingsrabatten fungerar på Trygg-Hansa.