1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa
  4. Min försäkring
  5. Jag har flera försäkringar hos Moderna Försäkringar – förnyas alla samtidigt?

Jag har flera försäkringar hos Moderna Försäkringar – förnyas alla samtidigt?

Nej, eftersom din försäkring förnyas i Trygg-Hansa först när din nästa försäkringsperiod startar (försäkringsperioden skiljer sig åt bereonde på vilken försäkring du har). Därför sker övergången i olika takt.