Kommer mitt pris att förändras?

Priset på din försäkring kan ändras vid en förnyelse och beror i så fall på flera olika faktorer. Exempelvis vilket försäkringsbelopp du har och hur omfattande innehållet i försäkringen är.