När får jag veta priset på min försäkring?

Du ser ditt pris i försäkringsbrevet som du får från Trygg-Hansa senast 30 dagar innan försäkringen förnyas.