Vad händer med mitt pågående skadeärende?

Vi hanterar ditt pågående skadeärende precis som vanligt och med samma kontaktvägar.