Moderna Försäkringars Barnförsäkring utgår ifrån Trafikskadenämndens hjälptabeller vid bedömning kring ersättning för ärr.