Viktiga dokument för din båtförsäkring

Aktuella villkor

Här finner du vårt försäkringsvillkor för vår båtförsäkring. På ditt försäkringsbrev finner du de personliga val du gjort samt de självrisker som gäller för dig. Dessa villkor gäller för dig som tecknade din båtförsäkring hos Moderna Försäkringar fram till den 4 oktober 2013.