• Hur ska jag tänka gällande omfattning av barnförsäkring. Hur stort försäkringsbelopp ska jag välja?

    Vi rekommenderar att du ska utgå från din familjesituation. Hur mycket har ni råd att betala och hur mycket skulle din familjs ekonomi påverkas om ditt barn skulle bli långvarigt sjukt eller allvarligt skadat vid ett olycksfall? Har ni råd att gå ned i tid för att vårda ett allvarligt sjukt barn?
    Kontakta vår kundservice om du vill ha råd kring vilket försäkringsbelopp du ska välja på 0200- 259 259