Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

  • Täcker inte hemförsäkringen även mitt barn?

    En hemförsäkring saknar ett fullgott skydd för sjukdom och olycksfall. I vissa hemförsäkringar finns ett olycksfallstillägg men med en mycket begränsad ersättning.