Vanliga frågor om barnförsäkring

Fyra fördelar med Modernas barnförsäkring:

  1. Barnförsäkringen gäller tills den försäkrade är 30 år.
  2. Bra ersättning om barnet skulle få ett ärr
  3. Marknadens bästa ersättning vid ekonomisk invaliditet – upp till det dubbla försäkringsbeloppet
  4. 500 kr i rabatt första året

Läs mer om Modernas Barnförsäkring här.

Vad är barnförsäkring för typ av försäkring?
En barnförsäkring ger ditt barn ett försäkringsskydd vid olycksfall och för de allra flesta sjukdomar.

Varför bör jag teckna en barnförsäkring för mitt barn?
Skulle ditt barn drabbas av en svår sjukdom eller råka ut för en allvarlig olycka kan en barnförsäkring ge värdefull ekonomisk ersättning och ett skydd som du annars inte får från samhället.

Är inte mitt barn försäkrat via förskolan eller skolan?
Det vanligaste är att barnet omfattas av en olycksfallsförsäkring under skoltid och till och från skolan, dock inte på fritiden. Skolans försäkring brukar inte heller täcka om ditt barn blir sjukt, utan endast vid olycksfall.

Varför ska jag teckna en barnförsäkring tidigt?
När du tecknar en barnförsäkring så vill vi som försäkringsbolag få en sjukdomshistorik på barnet genom en hälsodeklaration. Ju yngre barnet är desto mindre sjukdomshistorik brukar det finnas. Sjukdomshistorik kan leda till begränsningar i försäkringsskyddet eller att barnet inte får ett försäkringsskydd alls. Genom att teckna en barnförsäkring redan under graviditeten så eliminerar vi risken att eventuellt inte kunna teckna en barnförsäkring när barnet är fött och hälsotillståndet är känt.

Vad bör en barnförsäkring innehålla?
För ett omfattande skydd bör försäkringen innehålla både en sjukdel och en olycksfallsdel, och ge ersättning för både medicinsk invaliditet och ekonomiskt invaliditet.

Hur ska jag tänka när jag väljer omfattning av barnförsäkringen?
Vår rekommendation är att du ska utgå från din familjs ekonomiska situation – hur mycket har ni råd att betala och hur mycket påverkas din familjs ekonomi om ditt barn skulle bli långvarigt sjuk eller allvarligt skadad vid ett olycksfall. Har ni råd att gå ner i tid för att vårda ett allvarligt sjukt barn?

På vilket sätt skiljer sig Modernas barnförsäkring från andra försäkringar på marknaden?
Det finns flera olika fördelar med Modernas barnförsäkring. Först och främst är Barnförsäkring Large topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå som gör regelbundna jämförelser av alla försäkringsbolags barnförsäkringar.