1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Barnförsäkring
  4. Vanliga frågor och svar
  5. Är inte barnen redan försäkrade via förskolan och skolan?

Är inte barnen redan försäkrade via förskolan och skolan?

Barnet är försäkrat via skolan och förskolan, men bara till en viss del. Oftast täcker förskolans eller skolans försäkring bara barnet under skoltid och på väg till och från skolan, alltså inte hela dygnet. Oftast täcker skolförsäkringen också bara skador som sker vid en olycka, och inte skador på grund av sjukdom. Med en individuell barnförsäkring får du ersättning både vid olycksfall och sjukdomsfall, dygnet runt och året runt.