När ska jag teckna en barnförsäkring?

Du bör teckna barnförsäkringen så snart barnet är fött, men senast före 18-årsdagen.

Kom ihåg! Om barnet är försäkrat i annat bolag och du vill teckna barnförsäkring hos oss, är det viktigt att du behåller den befintliga barnförsäkringen tills du fått den nya beviljad.