När ska jag teckna en barnförsäkring?

Du bör teckna barnförsäkringen så snart barnet är fött, men senast före 18-årsdagen.