Varför behöver jag teckna en barnförsäkring?

En barnförsäkring krävs för att skapa det bästa skyddet för ditt barn. Samhället skyddar ditt barn på många sätt, men när det kommer till allvarligare eller bestående skador genom livet kan en barnförsäkring vara ett bra skydd rent ekonomiskt.

Om ditt barn t.ex. blir så skadat eller sjukt att du eller din partner tvingas sluta arbeta för att ta hand om barnet i hemmet kan du få omvårdnadsbidrag av samhället. Oftast motsvarar dock inte bidraget en inkomst, och därför kan det vara bra att ha en barnförsäkring som betalar ut mer i ersättning.