Vi har stängt Brokerline

Brokerline var banbrytande på marknaden när det kom men utvecklingen har gått mot snabb service via telefon, mail eller filöverföringar.

Det har inneburit att utvecklingen av Brokerline har stått still i flera år vilket lett till att tekniken har föråldrats och därför har vi nu stängt Brokerline.

Vi avser utveckla ett modernt digitalt verktyg för att hantera mindre företag- och motoraffärer, som bättre möter de förväntningar som finns på marknaden kring enkelhet och integrationsmöjligheter.

För att få hjälp med din Brokerline-försäkring, kontakta våra underwriters på tel: 0200-22 23 24 eller e-post: foretag@modernaforsakringar.se