Lätt släpvagnsförsäkring för företag

Hitta försäkringsförmedlare

Försäkra din släpvagn

Släpvagnen går att använda till så mycket, allt från skräpet som ska till återvinningscentralen till till det stora flyttlasset.

Hos oss väljer du själv försäkring för ditt lätta släp. Du kan också välja mellan halv-, eller helförsäkring.

Ett släp behöver ingen trafikförsäkring eftersom det dragande fordonets trafikförsäkring även gäller för släpet om släpet är påkopplat.

I halvförsäkring ingår alltid brand-, stöld-, skadegörelse- och rättsskyddsförsäkring. Med vagnskadeförsäkring blir släpet helförsäkrat.

  • Försäkringen passar de flesta släp, t ex med eller utan skåp eller flak. (Gäller för tot vikt under 3000 kg).
  • I halvförsäkring ingår alltid brand-, stöld-, skadegörelse- och rättsskyddsförsäkring.
  • I helförsäkring ingår, förutom ovan, även vagnskadeförsäkring.