Moderna Företag & Industri i samarbete med Help to Help

 tillsammans stöder vi universitetsutbildningar i Östafrika

Vi är med och delar en långsiktig dröm

Help to Help är en svensk partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som möjliggör utbildning för unga människor i Östafrika. Moderna som huvudsponsor är med och stärker bryggan mellan ungdomar och arbetsliv i Östafrika genom att crowdfunda kostnaden för universitetsutbildningar – för att hjälpa ungdomar i världens fattigaste områden att skapa en bättre framtid för sig själva, sina familjer och för samhället de lever i. Hittills har vi hjälpt att utbilda en läkare, en lärare och en sjuksköterska i Tanzania, som på lång sikt kommer stärka landet.

Transparens genom hela vårt bidragsgivande

Vi lever som vi lär - vi jobbar transparent med försäkringsförmedlare och kunder. Genom att jobba nära tillsammans med Help to Help kan vi lära oss av varandra samt visa transparens även i vårt etiska arbete. Till exempel kan vi följa de studenter vi stöttar - från första universitetskursen till examen och vidare ut i arbetslivet.