Vi strävar efter skadereglering i världsklass

97% av alla samtal besvaras inom tre signaler och vi svarar på e-mail inom 24 timmar.

85% av våra skadedrabbade kunder är nöjda eller mycket nöjda med skadehanteringen.

Varje vecka skickar vi en skaderapport till dig med dina kunders eventuella skador.