Prisade av förmedlare sedan 2009

SFM Årets Sak 2019 då administratörerna får välja. När förmedlarna fick välja kom vi på god andra plats med minsta möjliga marginal.

SFM Årets mäklardisk 2018

Tydligas bästa Sakbolag 2018

S & P rankar Moderna Företags- och Motorförsäkring som en av tre ”klart starkast lysande stjärnor” inom både service och skadereglering.