Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Vilken självrisk du betalar beror på vilken skada som har inträffat. För vissa skador gäller en grundsjälvrisk och för andra skador baseras självrisken på skadekostnaden. Grundsjälvrisk vid trafikskada är 2 500 kr. Om du har en halvförsäkring gäller 2 500 kr i självrisk vid brandskada, stöldskada eller räddningsskada. Vid ersättningsbar maskinskada beror självrisken på hur långt bilen körts. Vid glasskador är självrisken 100 kr/stenskott vid reparation och 2 500 kr vid utbyte. Grundsjälvrisk för vagnskada är valbar, 4 500 kr eller 9000 kr. I vissa situationer gäller försäkringen med särskild självrisk, se ditt försäkringsbrev och villkor, du kan även välja andra självrisker för trafik och halvförsäkring.  

Prisbasbelopp för 2020 är 47 300 Kr och för 2021 47 600 Kr.