Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Egendom i bil

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på egendom som tillhör eller hyrs av försäkringstagaren och som är avsedda att användas i firmans verksamhet.