• Ja trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk på 5 % utöver eventuell grundsjälvrisk om föraren var under 24 år då skadan inträffade.

  • Nej bilförsäkringen gäller endast för normal utrustning som tillhör bilen och viss utrustning som används i din verksamhet upp till högst 0,5 pbb.

  • Ja det ingår i försäkringen. Högsta ersättning för däck inkl fälg är 40 000 kr.

  • Ja självrisken vid reparation är 100 kr/stenskott.

  • Då ska du inte starta motorn utan ta en bärgning till närmaste verkstad som kan sanera tanken. Försäkringen ersätter detta upp till 50 % av pbb.