Moderna Garanti

Garantier används av företag som ska lämna en säkerhet i samband med fullgörande av ett kontrakt. De används vanligen inom bygg- och entreprenadbranschen, där entreprenören ska lämna en säkerhet till beställaren i samband med fullgörandet av en entreprenad och den efterföljande garantitiden.

En garanti säkerställer att mottagaren, helt eller delvis, får ersättning om företaget inte kan fullgöra kontraktsvillkoren.

Moderna Garanti är specialister på att ställa ut garantier och erbjuder många olika typer av garantier både i Sverige och utomlands.

Här får du mer information och hittar kontakter Moderna Garanti