Kan jag inte sätta mig in i försäkring och ringa Moderna själv?

Det kan vara komplext och svårt då till exempel både en risk- och en behovsanalys behöver göras innan du kan få en offert. Det är bland annat det som försäkringsförmedlaren kan hjälpa dig med i det initiala skedet.