Vad kostar det att ha en försäkringsförmedlare?

Försäkringspremien är densamma för dig som kund oavsett om du väljer att anlita försäkringsförmedlare eller köpa försäkring direkt av ett försäkringsbolag.

Vid köp via försäkringsförmedlare tillkommer försäkringsförmedlarens arvode. Försäkringsförmedlarens ersättning betalas antingen på samma faktura som försäkringspremien eller genom att du som kund betalar ett arvode direkt till din förmedlare. Ersättningen omfattar förmedlarens arbete med förmedling, rådgivning, service och fortlöpande kontakt med uppdragsgivaren, sådant arbete som annars skulle falla på försäkringsbolaget.