Pga. underhållsarbete under helgen är e-postutskick av försäkringshandlingar fördröjda. Dessa skickas därför ut först på måndag.

  • Ansvar

    Om någon kräver ditt företag på skadestånd utreder vi bl.a. om företaget är skadeståndsskyldigt, tar hand om kontakterna med den som kräver skadestånd samt betalar ut ett eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar flera moment som verksamhetsansvar och skada på hyrd lokal.