• Åtkomstförsäkring för materialleverantör

    Ger en utökad omfattning utöver allmänt ansvar för krav som framställs mot dig i egenskap av materialleverantör och omfattar oundvikliga och skäliga åtkomstkostnader och återställandekostnader till följd av fel i vara som ditt företag är skyldig att svara för enligt köplag eller vissa leveransbestämmelser.