• Åtkomstförsäkring för entreprenör

    Denna försäkring tecknas for entreprenadverksamheten och gäller i anslutning till Allriskförsäkring för arbetsområdet. Gäller vid en ersättningsbar skada på arbeten inom arbetsområdet, när skadan beror på fel i material, felaktigt utförd arbetsprestation eller felaktiga beräkningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.