Pga. underhållsarbete under helgen är e-postutskick av försäkringshandlingar fördröjda. Dessa skickas därför ut först på måndag.

  • Fler tilläggsförsäkringar

    Utöver detta kan försäkring tecknas för bland annat tjänsteresa, Sjukavbrott, Verktygsförsäkring i servicebil, Krisförsäkring, Cistern – och oljeskadeförsäkring, Fordonsförsäkring, Cyber med mera.