• Fler tilläggsförsäkringar

    Utöver detta kan försäkring tecknas för bland annat tjänsteresa, Sjukavbrott, Verktygsförsäkring i servicebil, Krisförsäkring, Cistern – och oljeskadeförsäkring, Fordonsförsäkring, Cyber med mera.