• Förmögenhetsbrott (allmänt)

    Ger ett skydd om en anställd begår ett brott mot ditt företag för att uppnå ekonomisk vinning för sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även om någon begår databrott mot företaget. Ett annat moment som ingår i försäkringen är ekonomisk skada som företaget kan bli skadeståndsskyldigt för till följd av att anställd gjort sig skyldig till brottslig handling för att uppnå ekonomisk vinning för sig själv eller någon annan. Genom försäkringen utreder vi då om skadeståndsskyldighet föreligger och betalar ett eventuellt skadestånd.