Pga. underhållsarbete under helgen är e-postutskick av försäkringshandlingar fördröjda. Dessa skickas därför ut först på måndag.

  • PBL – ansvar

    Kompletterar allmänt ansvar och ger en utökad omfattning för skadeståndskrav som framställs mot dig i egenskap av kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen.