• PBL – ansvar

    Kompletterar allmänt ansvar och ger en utökad omfattning för skadeståndskrav som framställs mot dig i egenskap av kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen.