16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • PBL – ansvar

    Kompletterar allmänt ansvar och ger en utökad omfattning för skadeståndskrav som framställs mot dig i egenskap av kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen.