• Rättsskydd (allmänt)

    Om ditt företag hamnar i en rättslig tvist kan du få hjälp med kostnaderna för ett juridiskt ombud från rättsskyddsförsäkringen. Om företaget vid prövning i domstol förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även de av försäkringen. Skyddet gäller för tvist som kan prövas som tvistemål i allmän domstol eller genom skiljeförfarande, samt tvist i skattemål i allmän förvaltningsdomstol.