16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Stilleståndsförsäkring för entreprenör

    Som tillägg till avbrottsförsäkringen kan en stilleståndsförsäkring tecknas. Stilleståndsförsäkringen gäller onyttiga lönekostnader under ett stillestånd om högst 30 dagar på grund av en i övrigt ersättningsgill skada. Försäkringen har en karenstid om 2 dygn och högsta ersättning är 500 000 SEK.