• Monitor 90

  Ersätter 90 % av förlusten vid insolvens eller utebliven betalning. Detta ingår:

  • Kortfattade och enkla försäkringsvillkor och avtal
  • Snabb utbetalning, inom 14 dagar efter insolvens
  • Snabb utbetalning, inom 60 dagar från förfallodatum vid utebliven betalning
  • Endast 30 dagars bindningstid
  • Inga extraavgifter
  • Förstärkt värde av kundfordringar i dialog med banken om rörelsekredit