• Monitor Flex

    Ett produkt till företag som önskar att behålla försäkringen på en köpare som normalt inte kan försäkras på grund av för svag finansiell ställning.