Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Monitor Flex

    Ett produkt till företag som önskar att behålla försäkringen på en köpare som normalt inte kan försäkras på grund av för svag finansiell ställning.