Det här ingår i din bilförsäkring

Det här ingår för din bilförsäkring Trafik Halv Hel

Trafikförsäkring


Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Brand

Försäkringen gäller för brand, blixtnedslag och explosion. Den gäller även för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Glas

Försäkringen gäller för skada på bilens rutor (vindruta, sidoruta eller bakruta). Försäkringen gäller oavsett om rutan krossats helt eller bara spruckit. Vid reparation av glasruta är självrisken 100 kr/stenskott.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skadegörelse orsakad av annan person.

Allrisk

En "Drulleförsäkring" som kan ersätta plötsliga oförutsedda händelser som exempelvis feltankning, borttappade bilnycklar eller om kaffe spills på inredningen. Fordonet får vara högst 10 år gammalt, räknat från första registreringsdatum, och kört högst 15 000 mil.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld och tillgrepp.

Maskinskada

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. Fordonet får vara högst 8 år gammalt, räknat från första registreringsdatum, och kört högst 15 000 mil.

Räddning

Om du behöver bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist) så ersätter vi kostnaderna för detta.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader.

Försäkring vid djurkollision

Försäkringen gäller för skada på försäkrat fordon i samband med att djur plötsligt och oförutsett kommit ut på vägbana. Skadan ska vara ersättningsbar enligt vagnskadeförsäkringen / vagnskadegaranti. Högsta ersättning är 20 % av prisbasbeloppet. Försäkringen gäller utan självrisk.

Krisförsäkring

Kristerapi kan ersättas i samband med trafikolycka eller vid rån eller överfall i anslutning till färd med fordonet

Vagnskada

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan.