Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Vilken självrisk du betalar beror på vilken skada som har inträffat. För vissa skador gäller en grundsjälvrisk och för andra skador baseras självrisken på skadekostnaden. Vid halvförsäkring gäller 0,05 pbb i självrisk vid brandskada, stöldskada och skadegörelse. Grundsjälvrisk för vagnskada är valbar med standardsjälvrisken är 0,1 pbb. I vissa situationer gäller försäkringen med särskild självrisk, se ditt försäkringsbrev och villkor. Du kan även välja andra självrisker.  

Prisbasbelopp för 2022 är 48 300 kr.