• Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på egendom som du äger eller hyr och som är avsedda att användas i firmans verksamhet till exempel verktyg. Högsta ersättning för din egen egendom är 1 prisbasbelopp, kunders egendom 1 prisbasbelopp och arbetstagares egendom 20 % av prisbasbeloppet. Om beloppen inte skulle räcka till kan en kompletterande försäkring tecknas till din företagsförsäkring.

  • Gäller för personskada på fordonets förare som uppkommer till följd av trafikolycka med det försäkrade fordonet och lämnar ersättning vid b.la. inskrivning på sjukhus, sjukskrivning och medicinsk invaliditet. 

  • Om din bil behöver repareras eller inte kan användas på grund av en skada så ersätter vi kostnaderna för hyrbil med 75 % i upp till 45 dagar. Om du inte vill ha en hyrbil så ersätter vi dig med 125 kr/dag för personbil, 150 kr/dag för lätt lastbil. Ersättning lämnas inte om försäkringstagaren får stillestånd­sersättning från trafikförsäkringen eller annan skadestånd­sersättning.