Har trafikförsäkringen någon ungdomssjälvrisk?

Ja trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk på 5 % utöver eventuell grundsjälvrisk om föraren var under 24 år då skadan inträffade.