Taxi

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Tre tunga fördelar på vägen:

  1. Specialiserade på företagsägda fordon
  2. Kortare avbrott ger lägre totalkostnad
  3. Endast 5 dagars karens vid avbrott