Transportansvar

En kompletterande försäkring för er som transporterar gods.

Två tunga fördelar på vägen:

Specialiserade på företagsägda fordon
Kortare avbrott ger lägre totalkostnad