Det här ingår i lätt släpvagnsförsäkring

Det här ingår för din Släpvagnsförsäkring Halv Hel

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skadegörelse orsakad av annan person.

Brand

Försäkringen gäller för brand, blixtnedslag och explosion. Den gäller även för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld och tillgrepp.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader.

Vagnskada

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan.