• Nej, det dragande fordonets trafikförsäkring gäller även för släpet.

  • Enligt försäkringsvillkoret ska släpet vara låst med ett av Stöldskyddsföreningen godkänt kulhandskelås eller lås och kätting klass III, som är godkänd av Stöldskyddsföreningen. I annat fall kan ersättningen vid skada reduceras eller helt falla bort.

  • Ett lätt släp får väga högst 2 999 kr.